Medio 1983 werd door een initiatiefgroep OMROEP BEST opgericht. De basis daarvoor werd gelegd in het overleg binnen de politiek waar men van mening was dat na vele woorden over de lokale omroep in Best deze nu maar eens in daden moesten worden omgezet. Een leegstaand deel van Huize Nazareth, van waaruit de Omroep kon werken, werd aan Omroep Best ter beschikking gesteld .
OMROEP BEST treedt voor het eerst naar buiten op 1 februari 1984 met een demonstratieprogramma in de burgerzaal van het gemeentehuis. Na een proefperiode begint OMROEP BEST met haar reguliere programma's op 8 mei 1985.
Kort na de start van Omroep Best radio uitzendingen stelt de Gemeente Best een kabelkrantsysteem ter beschikking, waarmee Omroep Best de mogelijkheid krijgt om een kabelkrant uit te brengen.
Eind 1986 wordt duidelijk dat de sloop van het gedeelte van HUIZE NAZARETH waarin Omroep Best is gehuisvest in augustus van 1987 zal plaats vinden. Begin 1987 valt de keuze op de boven etage van Sporthuis Swinkels. Het hart van de nieuwe studio is de nieuwe stereomengtafel. Met veel zelfwerkzaamheid van onze technici is een nieuwe console gebouwd waarin de studioapparatuur samen met de mengtafel is opgesteld. De bouw en inrichting van de nieuwe studio nam ruim een half jaar in beslag, maar begin 1988 kon Omroep Best met gepaste trots haar nieuwe studio in gebruik nemen.
In de loop van 1988 werd de wettelijke mogelijkheid geschapen om ook via de ether de uitzendingen te verzorgen. Na het verkrijgen van een zendmachtiging van de PTT werd een zender aangeschaft. Omroep Best is daarmee een van de eerste lokale omroepen in Nederland met etheruitzendingen.

Eind 1991 wordt door de Commissariaat van de Media programmasponsoring toegestaan. Om de financiële armslag van Omroep Best te vergroten gaat ook Omroep Best begin 1992 over op programmasponsoring. In de loop van dat zelfde jaar begint Omroep Best de procedure om lokale reclame te mogen uitzenden. Omroep Best krijgt de vergunning begin 1993.

Ook de Gemeente Best ziet Omroep Best als een van haar communicatiekanalen naar de bevolking en sluit in 1993 een contract om voor een uur per week een gemeentelijke informatieprogramma te verzorgen.

In 1996 sluiten Omroep Best en Omroep Brabant een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee mag Omroep Best de regionale nieuwsuitzendingen van Omroep Brabant overnemen. Ook wordt het mogelijk voor medewerk(st)ers van Omroep Best om trainingen of stages te volgen bij Omroep Brabant.
8 november 1997, Omroep Best viert haar 12½ jarig jubileum met een live programma uit de Boterhoek. Door een sponsoractie die buitengewoon veel oplevert zijn we in staat om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Een mobiele reportagezender. Met deze zender wordt het mogelijk om vanuit elke plek in Best, op elk moment (als Omroep Best uitzendt) een reportage te verzorgen.

Omdat het huurcontract van de locatie in de Hoofdstraat per 1 januari 2005 werd opgezegd, verhuist Omroep Best naar de Leemkuilen, waar na wederom veel werk een moderne studio in gebruik werd genomen. Tot september 2017 was deze locatie in gebruik.

Vanaf die periode is Omroep Best gevestigd in Cultuurbank.

 

Vandaag de dag verzorgt Omroep Best 24 uur per dag radio-uitzendingen, waarvan 62 uur per week door "live"-uitzendingen wordt ingevuld. Omroep Best heeft tevens een kabelkrant die 24 uur per dag in "de lucht" is en 5 keer per week van actuele informatie wordt voorzien. Sinds 1998 heeft Omroep Best een ook een INTERNETSITE.
Sinds 2003 verzorgt Omroep Best eenmaal per week een tv-uitzending van een uur, waarin verschillende gebeurtenissen en evenementen uit Best aan bod komen.

 

De radiouitzendingen zijn al langer via internet te ontvangen. In 2014 heeft Omroep Best televisie voor de eerste keer een live televisie uitzending verzorgd die zowel op het reguliere televisiekanaal als via internet te ontvangen was.
Zowel de radio als de televisie is daarmee ook buiten Best te ontvangen. Zo kunnen we mensen die veel met Best te maken hebben of er zich bij betrokken voelen maar er niet wonen toch blijven informeren.