Omroep Best live radio
 Klik hier voor live radio popup 
►info

Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Omdat alles duurder is geworden, vinden we het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau of AOW met klein pensioen verder beschermd worden.

  De gemeenteraad verruimde de vermogensgrens op 8 mei 2023 voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Omdat alles duurder is geworden, vinden we het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau of AOW met klein pensioen verder beschermd worden.

  Wat houdt de verruiming in?

  Met de verruiming kunnen zij bijvoorbeeld iets meer spaargeld hebben, zonder dat het een probleem oplevert bij de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Wij besloten om de vermogensgrens maximaal te verruimen.

  • Alleenstaande € 1.500
  • Alleenstaande ouder € 1.800
  • Gehuwden € 2.000

  Dit bedrag komt boven op de reguliere vermogensnorm die afhankelijk is van de inkomsten en uitgaven van de aanvrager.

  Meer weten over de nieuwe vermogensnorm?

  Bekijk de uitgebreide informatie op onze website. Hier vindt u ook meer informatie over kwijtschelding en over het instellen van een betalingsregeling.

 2. Op donderdag 8 juni zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en de Milieustraat gesloten. Bestwijzer is wel volgens de normale openingstijden geopend.

  Op donderdag 8 juni zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en de Milieustraat in verband met een personeelsactiviteit gesloten. Bestwijzer is geopend van 8.30-17.00 uur. Wij zijn u vanaf vrijdag 9 juni weer graag van dienst.

 3. De gemeente Best verkoopt de grond aan de Jan Pietersz. Coenstraat 40 in Best. Dit is het perceel in de wijk Naastenbest waar in het verleden een muziekschool stond

  De gemeente Best verkoopt de grond aan de Jan Pietersz. Coenstraat 40 in Best. Dit is het perceel in de wijk Naastenbest waar in het verleden een muziekschool stond. De gemeente verkoopt de grond onder voorwaarden aan een partij voor de ontwikkeling van 12 tot 14 woningen voor starters en senioren. Daarbij hoort ook de realisatie van de direct omliggende openbare ruimte op het plot en de teruglevering van deze openbare ruimte aan de gemeente. Het bestemmingsplan is op 7 maart 2022 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Daarnaast zijn in de afgelopen periode de verkoopdocumenten voorbereid en vastgesteld.

  Verkoopprocedure

  De beoogde procedure betreft een openbare verkoopprocedure. Dit is een procedure waarbij eerst een selectieprocedure en dan een gunningsprocedure doorlopen wordt. Door de keuze voor een openbare verkoopprocedure geven we iedere partij de kans om in te schrijven.

  In de selectiefase worden de gegadigden geselecteerd aan de hand van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en een beoordeling van technische bekwaamheid aan de hand van referentieopdrachten. Hieruit komen 3 partijen die een inschrijving mogen doen in de gunningsfase. Tijdens de gunningsfase beoordeelt de gemeente de inschrijvingen op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit houdt in dat het beoordelingsteam, naast de prijs, de inschrijvingen ook beoordeelt op kwaliteit.

  Deze verkoopprocedure leidt tot het sluiten van een koop- en ontwikkelovereenkomst voor grondverkoop waarmee de gemeente Best duidelijke afspraken maakt met een marktpartij zodat ze weet wat er wanneer en met welke kwaliteit wordt opgeleverd.

  Publicatie verkoopdocumenten

  De verkoopdocumenten en de concept koop- en ontwikkelovereenkomst publiceren we dinsdag 6 juni op het portaal Negometrix.

 4. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Door jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek te doen kunnen we zien of in Best sommige zaken (extra) aandacht nodig hebben.

  De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Door jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek te doen kunnen we zien of in Best sommige zaken (extra) aandacht nodig hebben. Daarvoor benaderen wij jongeren van 12 t/m 23 jaar en ouders/verzorgers van kinderen van 0 t/m 17 jaar die afgelopen jaar enige vorm van Jeugdhulp ontvingen. Privacy staat daarbij voorop.

  Voorbeelden van ondersteuning zijn: een dyslexietest, behandeling door een specialist, ondersteuning om door een moeilijke tijd te komen, het hebben van een gezinsvoogd of ondersteuning in verband met een beperking.

  Elke gemeente in Nederland voert dit onderzoek uit. We vergelijken de resultaten ook met andere gemeenten. Hieronder staan de laatste resultaten.

  • Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Gemeente Best
 5. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek over de Wmo zijn bekend. Door jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek te doen kunnen we zien of in Best sommige zaken (extra) aandacht nodig hebben.

  De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorbeelden van ondersteuning zijn: een woningaanpassing, huishoudelijke ondersteuning, vervoer, een rolstoel, begeleiding of dagbesteding. Door jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek te doen kunnen we zien of in Best sommige zaken (extra) aandacht nodig hebben. Daarvoor benaderen we alle inwoners die een aanvraag hebben gedaan voor ondersteuning in het kader van de Wmo. Privacy staat daarbij voorop.

  Elke gemeente in Nederland voert dit onderzoek uit. We vergelijken de resultaten ook met andere gemeenten. Hieronder staan de laatste resultaten.

  • Lees het tevredenheidsonderzoek over de Wmo van 2022
 6. Wilt u iemand voordragen voor een lintje in april 2024? Doe de aanvraag dan vóór 7 juni 2023 via onze website.

  Verenigingen, bedrijven, organisaties en individuele personen kunnen iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Kent u iemand, die in uw ogen een lintje verdient? Doe de aanvraag dan vóór 7 juni 2023 via onze website.

  U krijgt dan informatie over de aanvraagprocedure en zij leggen u uit hoe u de aanvraag bij de gemeente kunt indienen. Zo bent u zeker op tijd en weet u ook dat u het verzoek niet voor niets indient. Lees hier meer over de onderscheidingen.

 7. Kom zaterdag 3 juni naar de milieustraat en ruil je tegels en klinkers in voor gratis planten.

  Een bloeiende groene tuin is niet alleen mooi, maar ook goed voor natuur en klimaat. Kom op zaterdag 3 juni naar de milieustraat (De Dieze 26) en ruil uw tegels en klinkers in voor gratis planten. Als inwoner van Best ontvangt u bij inlevering per 1 m² bestrating uit de tuin een waardebon van €5,00 (maximaal 6 bonnen per huishouden).

  Waardebonnen voor groen

  U kunt de bonnen t/m 30 juni inleveren voor mooie vaste planten bij Hornbach, Groencentrum de Mortelen, Bloemenshop Best en Pluk Bloemen. Meer groen zorgt voor betere waterberging, een koeler dorp en meer biodiversiteit. Want vogels en insecten hebben het zwaar in bebouwd gebied. De versteende omgeving biedt weinig voedsel, schuil- en nestmogelijkheden. Daarom werkt Best al een aantal jaren aan de vergroening van de gemeente. Doe mee!

  NK Tegelwippen

  De gemeente Best doet mee met het NK tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te wippen in de eigen voor-, achter-, of geveltuin. Tot 31 oktober komen er verschillende acties. Wilt u met ons delen hoe u uw tuin transformeert? Deel via social media je voor- en na-foto met de hashtag #NKTegelwippen0499 of stuur een e-mail naar: duurzaam@gembest.nl. En meld hier uw aantal gewipte tegels.

 8. Zet u zich graag in voor natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie? Bent u misschien zelfs aangesloten bij een natuurvereniging als het IVN? Word dan Tuinklimaatcoach!

  Wilt u meehelpen bij het vergroten van de kennis van inwoners over klimaatadaptie en het vergroten van de biodiversiteit in hun eigen tuin? Best telt veel vrijwilligers die zich inzetten voor ons groen; bedankt daarvoor! Sluit u als Tuinklimaatcoach aan bij onze lokale vrijwilligers? Zo kunnen we samen de inwoners van Best motiveren en ondersteunen om tuinen te vergroenen.

  Wilt u Tuinklimaatcoach worden?

  Zet u zich graag in voor natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie? Bent u misschien zelfs aangesloten bij een natuurvereniging als het IVN? Word dan Tuinklimaatcoach! U krijgt een duidelijke instructie van ervaren tuinklimaatcoaches van Orbis op maandagavond 22 mei om 19.30 uur bij het gemeentehuis, zodat u een goed advies kunt geven. U wordt tussendoor ondersteund en er is een terugkomavond voor alle coaches. Interesse? Stuur een mailtje naar tuinklimaatcoach@orbis.nl en Orbis neemt snel contact met u op. Als Tuinklimaatcoach draagt u bij aan de vergroening van onze gemeente.

  Een coach bij u in de tuin?

  Wilt u uw tuin graag groener maken, uw regenwater hergebruiken of de tuin geschikter maken voor dieren? Maar weet u niet goed hoe? Dan kan een Tuinklimaatcoach u hierin adviseren. Meld u vast aan via Orbis. Nadat u zich aangemeld heeft, maakt de coach een afspraak met u voor een bezoek aan uw tuin. Samen bekijken jullie de mogelijkheden en uw wensen. De coach stuurt na afloop een verslagje met alle maatregelen die besproken zijn. Hiermee kunt u zelf aan de slag (of u kunt een hovenier inhuren).

  Wateroverlast voorkomen

  Minder tegels en meer beplanting in de tuin werkt verkoelend en leidt tot minder wateroverlast. Regenwater kan namelijk beter de grond in zakken en planten houden het water vast met hun wortels. Zo verdwijnt er minder regenwater in het riool en voorkom je wateroverlast na hevige regenbuien. Door bijvoorbeeld het afkoppelen van je regenpijpen en het aanleggen van een sedumdak(je) kan je bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering.

  NK Tegelwippen

  De gemeente Best doet mee met het NK tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te wippen in de eigen voor-, achter-, of geveltuin. Tot 31 oktober komen er verschillende acties. Houd Groeiend Best en de kanalen van de gemeente in de gaten voor aankomende tegelwip-acties. En meld uw aantal gewipte tegels.

 9. BAM Rail gaat in opdracht van Prorail het spoor slijpen op het traject van Boxtel naar Acht. Dus ook bij Best. Deze werkzaamheden vinden plaats in de nachten van 18 mei en 5 & 6 juni.

  BAM Rail gaat in opdracht van Prorail het spoor slijpen op het traject van Boxtel naar Acht. Dus ook bij Best. Deze werkzaamheden vinden plaats in de nachten van 18 op 19 mei, 5 op 6 juni en 6 op 7 juni tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

  Vragen of ervaart u overlast?

  Hoewel de uitvoerder er zo veel mogelijk rekening mee houdt, kan er tijdelijk enig geluidsoverlast plaatsvinden. Voor vragen kunt u terecht bij ProRail via (0800) 776 72 45. Bij noodgevallen of ernstige overlast is ProRail ook buiten kantoortijden te bereiken. Of ga voor informatie over spoorwerkzaamheden en een e-mailservice voor omwonenden naar www.prorail.nl/spoorwerk.

Created by LINELABOX