Omroep Best live radio
 Klik hier voor live radio popup 
►info

Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Door weersomstandigheden zijn de wegwerkzaamheden aan de Ringweg helaas vertraagd. De Ringweg is hierdoor nog afgesloten t/m 7 december aanstaande.

  Door weersomstandigheden zijn de wegwerkzaamheden aan de Ringweg helaas vertraagd. De Ringweg is hierdoor nog afgesloten t/m 7 december aanstaande. Wilt u weten met welke wegwerkzaamheden we op dit moment bezig zijn? Bekijk dan hier het complete overzicht.

 2. Er gaan valse e-mails rond uit naam van GGD GHOR Nederland. In deze mail staat dat elke senior in Nederland verplicht een boosterprik krijgt. Fraudeurs proberen senioren via deze berichten geld afhandig te maken. Open de mail niet en gooi deze weg.

  Er gaan valse e-mails rond uit naam van GGD GHOR Nederland. In deze mail staat dat elke senior in Nederland verplicht een boosterprik krijgt. Fraudeurs proberen senioren via deze berichten geld afhandig te maken. Open de mail niet en gooi deze weg. Lees het hele nieuwsbericht op de website van GGD GHOR Nederland.

 3. Gemeente Best vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen goed tegen zorgkosten verzekerd zijn.

  Gemeente Best vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen goed tegen zorgkosten verzekerd zijn. Daarom maakten we met zorgverzekeraars CZ en VGZ afspraken over een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering. Die kunt u afsluiten voor een gunstige premie en tegen goede voorwaarden. Om deel te kunnen nemen, mag uw inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm bedragen.

  Basisverzekering

  CZ en VGZ accepteren alle inwoners die voldoen aan de voorwaarden voor de basisverzekering, wat hun gezondheid en situatie ook zijn.

  Aanvullende verzekering

  Elke verzekeraar biedt drie aanvullende pakketten aan. U kiest het pakket dat het beste bij uw situatie past. Gemeente Best betaalt bij ieder pakket een gedeelte van de premie terug. Dat bedrag ligt tussen de € 16,- en € 30,- per maand. Een overzicht vindt u op www.gemeentebest.nl/collectieve-zorgverzekering.

  Aanvragen

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor dit aanbod? Tot 1 januari 2022 kunt u zich aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl. U zoekt op deze site op de ‘gemeente Best’. U kiest daar het pakket dat het beste bij u past. U kunt zich daarna direct online aanmelden bij de verzekeraar van uw keuze. Met uw aanmelding verklaart u tegelijk dat u een aanvraag doet voor een gemeentelijke bijdrage. Lukt het niet om zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u terecht bij Bestwijzer. Zij helpen u graag.

  Vragen

  Heeft u vragen over de pakketten en vergoedingen van de zorgkosten? Neem dan contact op met CZ of VGZ. Voor vragen over de tegemoetkoming in de bijdrage door de gemeente, kunt u contact met ons opnemen. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0499.

 4. Gemeente Best heeft verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen.

  Gemeente Best heeft verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. We willen twee regelingen extra onder uw aandacht brengen. Die zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon. U mag niet meer vermogen hebben, dan voor de bijstand is toegestaan. U kunt de bijdragen dit jaar nog aanvragen.

  1. Compensatie eigen risico zorgverzekering

  Veel inwoners betalen een eigen bijdrage voor de zorgverzekering. Die is € 385,00 per jaar. Daar kunt u met een laag inkomen een tegemoetkoming voor krijgen, in de vorm van bijzondere bijstand. Als u meer dan 50 procent van het eigen risico heeft betaald in 2021 (€ 192,50), dan kunt u de helft daarvan terugkrijgen. Deze bijdrage kunt u één keer per kalenderjaar aanvragen, tot uiterlijk 1 juli van het jaar erna.

  2. Regeling Meedoen

  Gemeente Best vindt dat elke inwoner van achttien jaar en ouder moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Daarom hebben we de regeling Meedoen. U kunt daarmee een vergoeding krijgen, zodat u bijvoorbeeld lid kunt worden van een sportclub of de bibliotheek, of mee kunt met een uitstapje. Op onze website vindt u alle voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. De hoogte van de bijdrage bedraagt € 200,- per jaar per persoon.

  Voor meer informatie

  Op onze website vindt u meer informatie over deze regelingen. Daar staan ook de aanvraagformulieren. In de folder Uitkomen met inkomen 2020 (PDF, 976.4 kB) staan ook alle regelingen van gemeente Best. Deze folder kunt u ook ophalen in Bestwijzer.

 5. Het plan is dat de Openbare Bibliotheek Eindhoven per 1 januari 2022 de bibliotheek in Best overneemt.

  Het plan is dat de Openbare Bibliotheek Eindhoven per 1 januari 2022 de bibliotheek in Best overneemt. Zo wordt de bibliotheek in Best toekomstbestendig. De Openbare Bibliotheek Eindhoven heeft een moderne visie en past haar aanbod goed aan op onze inwoners.

  Cultuurspoor trok aan de bel

  Cultuurspoor Best bestuurt nu de bibliotheek in Best, maar deze stichting luidde dit jaar de noodklok over de toekomst van de bibliotheek. De stichting is klein en heeft niet genoeg financiële middelen om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een moderne bibliotheek.

  Overname

  De Openbare Bibliotheek Eindhoven bestuurt ook de bibliotheek in gemeente Waalre en doet dit met een moderne en toekomstbestendige visie. Dat maakt de organisatie de juiste partij om ook het stokje in Best over te nemen. Door de bibliotheekdiensten in meerdere gemeenten aan te bieden, kan de Openbare Bibliotheek Eindhoven een eigentijds en kosteneffectief aanbod realiseren.

  Toekomstbestendige bibliotheek in Best

  Gemeente Best ondersteunt deze ontwikkeling. De Openbare Bibliotheek Eindhoven heeft bewezen dat een modern aanbod samen kan gaan met inspelen op de lokale behoefte. In 2022 onderzoekt de gemeente samen met de Openbare Bibliotheek Eindhoven hoe het aanbod toegespitst kan worden op de wensen van de inwoners van Best. De gemeenteraad neemt op 13 december een besluit over de benodigde gelden.

 6. Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nieuwe politieke partijen die onder een bepaalde naam (wettelijk: aanduiding) deel willen nemen, moeten zich uiterlijk op 20 december 2021 aanmelden. Registreren kan bij het centraal stembureau van gemeente Best. Zie Kieswet art. G 3 en Kieswet art. G 4. Registraties die na 20 december binnenkomen, worden niet meer behandeld.

  Mogelijke namen

  De naam van uw politieke partij wordt ingeschreven in een speciaal register. Het centraal stembureau houdt dit bij. Met deze naam wordt u op de kandidatenlijst vermeld. De naam kan zijn:

  • De volledige naam van de partij
  • De afkorting van de naam van de partij
  • Een combinatie van beide

  Bewijs van volledige rechtsbevoegdheid

  Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Een stichting is niet toegestaan. Om dit te bewijzen, voegt u de volgende stukken toe aan uw registratie:

  • De notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke partij zijn vastgelegd en waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid.
  • Bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een half jaar).
  • Betalingsbewijs van de waarborgsom van € 112,50.
  • Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik geregistreerde aanduidingen. Dit formulier vindt u op de website van de Kiesraad.

  Wilt u meer weten over het aanmelden van uw partij? Kijk dan op www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden.

  Hoofd- en centraal stembureau

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen worden een hoofd- en centraal stembureau ingesteld, met de burgemeester als voorzitter. Het college van B&W benoemt de plaatsvervangend voorzitter en de andere leden. Het centraal stembureau beoordeelt het verzoek.

  U hoeft zich niet in te schrijven als…

  • De naam al bij de Kiesraad of bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten is geregistreerd.
  • De partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

  Wilt u meer weten?

  Meer informatie vindt u op onze pagina over de verkiezingen.

 7. De burgemeester van onze regio hebben een brief geschreven aan alle inwoners en ondernemers. Zij vragen iedereen om in deze crisis samen de schouders eronder te blijven zetten.

  De burgemeesters in onze regio hebben een brief geschreven aan alle inwoners en ondernemerrs. Zij vragen iedereen om in deze coronacrisis samen de schouders eronder te blijven zetten.

  Statement burgemeesters n.a.v. persconferentie 26 november 2021

  De coronacrisis vraagt het uiterste van ons allemaal. Of u nu in de zorg werkt, een horecaonderneming runt, evenementenorganisator bent of al anderhalf jaar thuis aan de keukentafel uw werk moet doen. En hoewel iedereen geraakt wordt, is de impact heel verschillend. Dat is wat deze crisis zo moeilijk maakt.

  En toch is er maar één manier om het coronavirus onder controle te krijgen: samen. De wetten van de natuur zijn eenvoudig. Hoe meer contact mensen met elkaar hebben, hoe gemakkelijker het virus de kans krijgt om over te springen. Er zit dus niets anders op dan de komende weken onze contacten flink te beperken. De situatie in de ziekenhuizen is té ernstig; dat kunnen we niet zo door laten gaan.

  We doen opnieuw een beroep op uw solidariteit. Vanavond heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd. Maatregelen die nodig zijn om de zorg overeind te houden. Zodat bijvoorbeeld mensen met kanker of hartproblemen de noodzakelijke behandelingen kunnen krijgen. Zodat dokters op de intensive care niet voor de verschrikkelijke keuze komen te staan: jij wel en jij niet… 

  Net zo goed als u, spijt het ons dat de vele beperkingen nodig zijn. We dachten en hoopten allemaal dat het ergste voorbij was en dat corona ons leven niet langer zou bepalen. Maar het virus is grillig en weet ons toch steeds weer te verrassen. Daarom moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en ons aan de maatregelen houden, hoe moeilijk dat ook is.

  We weten dat het overgrote deel van onze inwoners er ook nu weer de schouders onder zal zetten en zich aan de maatregelen zal houden. Dank daarvoor! Mensen die twijfelen roepen we op om tóch mee te werken. Voor iedereen die ziekenhuiszorg nodig heeft en daarna graag weer gezond terug wil keren naar geliefden en familie. Hou vol!

  Vanaf 28 november: avondsluiting en strengere maatregelen overdag

  Door het hoge aantal besmettingen heeft het kabinet besloten dat er strengere maatregelen komen om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht en bezoekersaantallen worden beperkt. De nieuwe maatregelen gelden vanaf zondag 28 november 05.00 uur.

 8. Gemeente Best is één van de 70 betrokken organisaties die het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekende. Hiermee zetten we samen de schouders onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid.

  Donderdag 25 november vond, onder grote belangstelling, de Kick-off van 'Vitaal in Brainport' plaats. Gemeente Best was één van de 70 betrokken organisaties die tijdens deze digitale feestelijke bijeenkomst het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekende.  Hiermee zetten we samen de schouders onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen.

  Samen staan we voor een uitdaging

  Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg is inmiddels bij de meeste mensen bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen. Daarin staan een gezamenlijke visie/missie, een veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie.

  Samenwerking bevestigd

  Tijdens de Kick-off van Vitaal in Brainport hebben de 4 initiatiefnemers het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ namens hun achterban digitaal ondertekend. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties hun medewerking aan deze gezonde beweging toegezegd en zetten dit kracht bij met een handtekening onder het akkoord. Gemeente Best is één van deze organisaties en we nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk streven we naar zoveel mogelijk deelnemers en een merkbaar resultaat voor de inwoners.

  Samen voor een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving

  De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners.

  Initiatieven binnen onze gemeente

  Ook binnen gemeente Best zijn we actief op dit gebied. Er is behoefte aan richting, verbinding en synergie, zodat we activiteiten samen kunnen oppakken, van elkaar kunnen leren en groter kunnen maken wat goed werkt. Wethouder Ria van der Hamsvoord: “Daarom volop actie in de regio en in Best. Wanneer we ons gedrag een beetje veranderen, levert dit groot verschil op”.

  Aanhaken op beweging

  Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt ervoor dat we samen sterker staan. We zorgen ervoor dat gezond leven een permanente beweging wordt die onze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.

 9. Militaire oefening van 29 november tot en met 2 december.

  Van 29 november tot en met 2 december vindt in Best een militaire oefening plaats. Dit in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. De militairen voeren klim- en vaaropdrachten uit. Er is geen hinder voor het doorgaand (vaar)verkeer.

 10. Het plan is dat per 1 januari 2022 de Openbare bibliotheek Eindhoven de bibliotheek in Best gaat overnemen.

  Het plan is dat per 1 januari 2022 de Openbare bibliotheek Eindhoven de bibliotheek in Best gaat overnemen. Door deze ontwikkeling wordt de bibliotheek in Best toekomstbestendig. Openbare bibliotheek Eindhoven heeft een moderne visie. Zij bestuurt ook de bibliotheek in Waalre en past het aanbod aan op de inwoners van gemeente Best.

  Cultuurspoor trok aan de bel

  Cultuurspoor Best voert de bibliotheekfunctie in Best uit. Deze stichting luidde (begin) dit jaar de noodklok over de toekomst van de bibliotheek in Best. Cultuurspoor Best is een kleine stichting. Cultuurspoor Best kan met de huidige beschikbare financiële middelen helaas niet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een moderne bibliotheek.

  Overname

  Openbare Bibliotheek Eindhoven bestuurt op dit moment ook de bibliotheek in gemeente Waalre en doet dit met een moderne en toekomstbestendige visie. Daardoor is de Openbare bibliotheek Eindhoven een geschikte partij om het stokje over te nemen. Door het bibliotheekaanbod in meerdere gemeenten aan te bieden, kan een eigentijds en tegelijkertijd kosteneffectief aanbod worden gerealiseerd.

  Toekomstbestendige bibliotheek in Best

  Gemeente Best ondersteunt deze ontwikkeling. Openbare bibliotheek Eindhoven heeft aangetoond dat een modern aanbod in een groter verband samen kan gaan met het tegemoetkomen aan de lokale behoefte. In 2022 onderzoekt de gemeente samen met de Openbare bibliotheek Eindhoven hoe het aanbod toegespitst kan worden op de behoefte van de inwoners van Best.

  Vervolg

  Het plan is dat de Openbare bibliotheek Eindhoven de bibliotheekfunctie per 1 januari 2022 in Best uitvoert. De gemeenteraad neemt op 13 december een besluit over de benodigde gelden.


  Openbare bibliotheek Eindhoven    - Cultuurspoor Best    -   Gemeente Best

Created by LINELABOX