Omroep Best live radio
 Klik hier voor live radio popup 
►info

Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Begin dit jaar verstuurden we de jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken voor Jeugdhulp en Wmo over 2023. Met de resultaten uit de onderzoeken kunnen we zien of in Best sommige zaken (extra) aandacht nodig hebben.

  Begin dit jaar verstuurden we de jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken voor Jeugdhulp en Wmo over 2023. Met de resultaten uit de onderzoeken kunnen we zien of in Best sommige zaken (extra) aandacht nodig hebben.

  Bent u benieuwd naar de resultaten?

  Bekijk de onderzoeksrapporten hieronder:

 2. Gemeente Best zet zich al meer dan 20 jaar actief in om de biodiversiteit in het binnen- en buitengebied te vergroten. Door ecologisch bermbeheer bieden we meer ruimte aan kruiden, grassen en insecten.

  Gemeente Best zet zich actief in om de biodiversiteit in het binnen- en buitengebied te vergroten. Zo voert Best al meer dan 20 jaar ecologisch bermbeheer uit. Op dit moment valt 60% van de bermen onder dit beheer. Dat doen wij om meer ruimte te bieden aan kruiden, grassen en insecten. In het bijzonder geven we aandacht aan wilde bijen en hun drachtplanten. De kosten van ecologisch bermbeheer zijn redelijk laag met een groot resultaat voor de planten- en insectenrijkdom.

  Niet-ecologische bermen worden elk jaar gemaaid. Het maaisel blijft dan liggen en de bodem wordt te veel verrijkt. Dat geeft planten en insecten nauwelijks de kans om zich te ontwikkelen. Ecologisch bermbeheer biedt juist ruimte voor flora en fauna. Daarnaast maakt het de groene leefomgeving sterker.

  Hoe werkt ecologisch bermbeheer?

  Wij maaien de bermen pas in het najaar als de meeste plantenzaden al verspreid zijn. We laten het maaisel een paar dagen liggen. Zo kunnen de insecten een veilig heenkomen zoeken en de laatste zaden loskomen van de planten. Elk jaar wordt een klein deel niet gemaaid, zodat insecten kunnen overwinteren in de vegetatie. Sinds een paar jaar graven we oevers van sloten aflopend af. We maken ook kale plekken voor grondnestelende bijen en we plaatsen takkenrillen die geschikt zijn als nestel- en overwinterplaatsen voor insecten.

 3. Tijdens een inloopavond op dinsdag 2 juli vertellen wij meer over het haalbaarheidsonderzoek van de Multifunctionele accommodatie (MFA) Wilhelminadorp, de wijkvisie Wilhelminadorp Kantonnier en duurzaamheid.

  Wilt u meer weten over nieuwe ontwikkelingen in Wilhelminadorp Kantonnier? Tijdens een inloopavond op dinsdag 2 juli vertellen wij meer over het haalbaarheidsonderzoek van de Multifunctionele accommodatie (MFA) Wilhelminadorp, de wijkvisie Wilhelminadorp Kantonnier en duurzaamheid.

  Hoe laat en waar?

  U bent van harte welkom tussen 19.30-21.30 uur in Buurthuis Kadans, Sint Jozefstraat 1. Tijdens de inloopavond zijn burgemeester Hans Ubachs en wethouders Veronique Zeeman en Stan van der Heijden aanwezig. Wij zien u graag op 2 juli.

 4. De Koninklijke Landmacht oefent op 20 en 21 juni voor de opleiding en training van militairen. De militairen voeren zowel overdag als ’s nachts diverse verplaatsingen te voet en met voertuigen uit.

  De Koninklijke Landmacht oefent op 20 en 21 juni voor de opleiding en training van militairen. De militairen voeren zowel overdag als ’s nachts diverse verplaatsingen te voet en met voertuigen uit.

  Melden van overlast

  Ervaart u deze dagen overlast van de oefening? Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van schade kunt u contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade via e-mail: Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl. Bij schade door de oefening kunt u dit melden bij de Sectie Claims van het Ministerie van Defensie via 088 956 19 51 of per e-mail: JDVclaims@mindef.nl. Vermeld hierbij informatie zoals kenteken voertuig militaire eenheid, datum en tijd, plaats en soort schade.

 5. De gemeenteraad van Best heeft op 11 juni 2024 besloten om burgemeester Hans Ubachs aan te bevelen voor herbenoeming bij de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  De gemeenteraad van Best heeft op 11 juni 2024 besloten om burgemeester Hans Ubachs aan te bevelen voor herbenoeming bij de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hans Ubachs is sinds 11 december 2018 burgemeester van Best. Daarvoor was hij sinds november 2017 waarnemend burgemeester.

  Voorbereiding door vertrouwenscommissie

  Burgemeesters worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 6 jaar. De ambtsperiode van burgemeester Ubachs loopt af op 11 december 2024. Burgemeester Ubachs wil graag in aanmerking komen voor herbenoeming. De afgelopen maanden bereidde een commissie uit de gemeenteraad deze herbenoeming voor. Op dinsdag 11 juni besloot de gemeenteraad in een besloten vergadering over de aanbeveling tot herbenoeming. Daarna werd dit besluit openbaar gemaakt in een openbare raadsvergadering.

  Met plezier werken aan ontwikkelingen en uitdagingen

  Hans Ubachs is blij met het besluit van de gemeenteraad: 'Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de raad. In december begin ik met veel plezier aan mijn tweede termijn in deze gemeente, die goed bij mij past. Er zijn veel mooie ontwikkelingen en uitdagingen. Samen met de raad, het college en alle ambtenaren gaan we daar weer hard aan werken. Na een jaar met oogproblemen en het leren omgaan daarmee, is dit voor mij persoonlijk een prachtig resultaat.'

  Vervolg

  De gemeenteraad stuurt de aanbeveling via de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK beslist of de aanbeveling aan de Koning wordt voorgelegd. Nadat de Koning het Koninklijk Besluit heeft ondertekend en de minister van BZK het heeft medeondertekend, is de herbenoeming definitief. De laatste stap is dat de commissaris van de Koning de eed of belofte afneemt.

  Burgemeester Hans Ubachs poseert met de gemeenteraad nadat hij door de gemeenteraad aanbevolen is voor herbenoeming op 11 juni 2024.

  Burgemeester Hans Ubachs nadat hij op 11 juni 2024 door de gemeenteraad aanbevolen is voor herbenoeming.

 6. Wilt u de buitenhaard, vuurkorf of barbecue aansteken? Denk aan uw buren en kijk op Stookwijzer.nu voordat u gaat stoken en stook niet bij een stookalert.

  Het wisselvallige weer doet anders vermoeden, maar de zomer komt eraan. Wanneer je tijdens een mooie zomeravond een buitenhaard, vuurkorf of barbecue aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet.

  Wilt u toch de buitenhaard, vuurkorf of barbecue aansteken? Denk aan uw buren en kijk op Stookwijzer.nu (Deze link gaat naar een externe website) voordat u gaat stoken en stook niet bij een stookalert. U kunt zich ook aanmelden voor de stookalert nieuwsbrief (Deze link gaat naar een externe website).

  Wist u dat:

  • Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook? Vooral van geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.
  • Blootstelling aan houtrook klachten van de luchtwegen kan geven, zoals hoesten, benauwdheid (kortademigheid) en kan leiden tot extra medicijngebruik?
  • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
  • Het verboden is om afval en geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
 7. Vanaf 14 juni graast weer een kudde van 250 schapen in het gebied van de Langvennen om dit heidevennengebied open te houden. Wandelt u de komende dagen binnen de afrastering van het gebied van de Langvennen? Houd dan gepaste afstand van de schapen.

  Vanaf 14 juni graast weer een kudde van 250 schapen in het gebied van de Langvennen om dit heidevennengebied open te houden. De schaapsherders van Landschapsbeheer De Lachende Ooij hoeden deze schaapskudde.

  De schapen helpen met natuurbehoud

  De Langvennen en de omliggende heide hebben een hoge natuurwaarde met veel bijzondere soorten dieren en planten. Het is nodig dit gebied niet te laten dichtgroeien om deze bijzondere natuur te behouden. De schapen van De Lachende Ooij houden het gebied open door grassen en gekiemde boompjes te eten. De schaapskudde graast ongeveer anderhalve week in het gebied. In de (na)zomer van 2024 komt de schaapskudde terug voor een nieuwe ronde.

  Houd rekening met de aanwezige schapen

  Wandelt u de komende dagen binnen de afrastering van het gebied van de Langvennen? Houd dan gepaste afstand van de schapen. Het blijven dieren. Honden, paarden en fietsers mogen niet in dit gebied. We houden hierop extra toezicht tijdens de aanwezigheid van de schapen. Door u aan deze regels te houden, kunnen we allemaal van de aanwezigheid van de schapen genieten.

  De schapenbegrazing in het gebied van de Langvennen wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant.

 8. Als je in Best woont en tussen de 4-18 jaar bent, mag je de helft van de kosten voor een cursus op het gebied van cultuureducatie terugvragen.

  Wil jij leren zingen als een nachtegaal of piano leren spelen als echte virtuoos? Of vind je het gewoon leuk om te dansen of je energie kwijt te kunnen op de drums?

  Als je in Best woont en tussen de 4-18 jaar bent, mag je de helft van de kosten voor een cursus terugvragen. Leuk! Je ouders bekijken hier wat de regels zijn en wat je daarvoor moet doen (Kijk onder ‘Subsidie cultuureducatie’).De nieuwe aanvraagperiode start altijd vanaf 1 augustus.

  Vragen?

  Stuur dan een mail naar info@gemeentebest.nl of bel 14 0499.

 9. Op maandag 17 juni starten de werkzaamheden en deze duren naar verwachting 2 maanden. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Sint Oedenrodeseweg.

  In opdracht van Brabant Water voert aannemer MVOI werkzaamheden uit aan de waterleiding in de Klaverhoekseweg. Op maandag 17 juni starten de werkzaamheden en deze duren naar verwachting 2 maanden. De tijdsduur zal afhankelijk zijn van weersomstandigheden en eventuele belemmeringen.

  Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Sint Oedenrodeseweg. Volg hiervoor de borden met de omleidingsroute. Na de aanleg van de nieuwe leidingen herstelt aannemer MVOI de bermen, groenstroken en bestrating.

  Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, richt de aannemer een opslagterrein in op een nabijgelegen locatie. De oude aanwezige leidingen zijn van asbestcement gemaakt. De aannemer neemt alle nodige voorzorgmaatregelen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatst de aannemer containers in de wijk.

  Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

  Bekijk de actuele informatie (Deze link gaat naar een externe website) op de website van waterstoring.nl.

Created by LINELABOX