"Weet je wat grappig is? Onze huidige pastoor-deken Felie Spooren lijkt in veel opzichten op bouwpastoor Jozef Duffhauss, die 75 jaar geleden aan de wieg van de Heilige Antoniuskerk heeft gestaan. Allebei mensen-mensen en in alles heel gewoon en benaderbaar. Dufhaus stond tussen de bouwvakkers op de steiger. Dat zou Felie ook doen.”

 

Aan het woord is Theamarie Goossens, al zo’n veertig jaar actief als vrijwilliger voor de Sint-Odulphusparochie in Best. “Ik doe eigenlijk van alles. Ik zit in het bestuur en bemoei me ook met de administratie en allerlei andere zaken die binnen een parochie spelen. Naast Best horen ook de kerken van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen tot de parochie Sint-Oldulphus van Brabant. Om te kunnen ‘overleven’ hebben we onze krachten gebundeld en wordt ook binnen het pastoraal team heel goed samengewerkt.”

 

Komende zondag wordt het 75-jarig bestaan van de Heilige Antoniuskerk gevierd. Het initiatief voor de bouw werd in 1941 genomen door de directie van schoenenfabriek BATA. Het zou echter tot 1949 duren voordat de kerk daadwerkelijk klaar was. “De Tsjechen hadden zich in 1933 gevestigd in Het Breeven, een stuk heidegebied en wilden graag een eigen kerk voor hun arbeiders. In eerste instantie werd door kapelaan Duffhauss de kantine van de fabriek gebruikt om de Eucharistie te vieren.”

 

Wilhelminadorp

Vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de aanwezigheid van de Duitse bezetters, kon pas na 1945 serieus worden nagedacht over het gebouw én de locatie. De directie van BATA wilde eigenlijk een kerk in Batadorp, maar op aandringen van Duffhaus, inmiddels benoemd tot bouwpastoor, wordt de plek bepaald ten noorden van het kanaal, in de nieuwbouwwijk Wilhelminadorp. Thea: “Er lag toen nog geen brug over het kanaal, dus Duffhaus moet elke dag met een bootje naar de overkant.”

 

Nadat eerst een tijdje gebruik werd gemaakt van een noodkerkje en een noodpastorie, werd in januari 1949 ir. Geenen uit Eindhoven aangetrokken als architect. “Aannemers- en bouwbedrijf H. van Heesewijk uit Best mocht de nieuwe kerk bouwen”, gaat Thea terug in de tijd. “Haast was trouwens geboden, want bij de overdracht van de grond was door de gemeente bepaald dat vijf jaar na de vrede, de bouw moest zijn begonnen.” 

 

Piekenpijp

Op 19 juni 1949 vindt de plechtige eerste steenlegging plaats. Veel parochianen steken de handen uit de mouwen en helpen daadwerkelijk mee aan de bouw. “Ik weet niet of pastoor Duffhauss zelf ook heeft gebouwd, maar hij was wel vrijwel elke dag op de bouwplaats aanwezig. Hij zei altijd: ‘Hier wonen de mensen voor wie ik er ben. Het waren de arbeiders voor wie Wilhelminadorp uit de grond werd gestampt. En dat in een bijzonder moeilijke tijd, net na de oorlog.”

 

Toen de kerk werd geopend – in 1952 vond de eerste mis plaats – was het gebouw eigenlijk nog verre van af. Thea: “De kruisweg was nog niet volledig en er was nog geen orgel. Ook de gebrandschilderde ramen waren nog niet af. Enerzijds door het gebrek aan (vrijwillige) arbeiders, maar ook omdat er niet altijd financiële armslag was. Toen we in 2000 de kerk hebben gerenoveerd, hebben we het geld bij elkaar gespaard. Met behulp van een zogeheten ‘piekenpijp’ schonken heel veel particulieren 52 gulden per jaar. En veel materiaal werd hergebruikt. De onderkant van de doopvont is bijvoorbeeld hout dat afkomstig is van enkele oude kerkbanken.”

 

Kerkgang

Thea prijst zich gelukkig dat de Heilige Antoniuskerk na 75 er nog steeds staat. Ondanks dat ook in deze parochie de kerkgang is teruggelopen. “Er zijn in de regio – ook in Best – al veel kerkgebouwen gesloten of afgebroken en parochies zijn gefuseerd. Het is nu eenmaal zo dat de mensen steeds minder geloven, of dat in ieder geval niet meer in de kerk doen. Alleen bij speciale gelegenheden, zoals een carnavalsmis of een uitvaart van een bekende man of vrouw, willen de mensen nog wel komen.”

 

Naast het samenkomen om religieuze redenen, is Thea ervan overtuigd dat ook het sociale aspect binnen een parochie belangrijk is. “Bijvoorbeeld een bakje koffie doen na de mis op zondag en een praatje maken met mensen die hierom verlegen zitten. Ook inwoners die het moeilijk hebben, om wat voor reden dan ook, willen we graag helpen. Het pastoraal team – met Felie Spooren voorop – speelt hier zeker een grote rol in. Zij hebben oog voor de mensen om hen heen en staan midden in de gemeenschap.”

 

Lidwinakoor

Tegelijkertijd met het 75-jarig jubileum van de Heilige Antoniuskerk wordt zondag ook het zestigjarig bestaan van het Lidwinakoor gevierd. In 1964 werd dit koor, als kerkkoor van de Heilige Lidwinakerk, opgericht. Sinds een paar jaar is het het kerkkoor van de Antoniuskerk. Meeske van Halteren-Loonen is de dirigent en Alison Black de organist.

Dubbel feest dus komende zondag. Tijdens een extra feestelijke viering, die om 10.30 uur begint, gaat het pastorale team van de Odulphusparochie gezamenlijk voor. Zij worden vergezeld door de pastores Frans Verhoeven en Gabrie Papenburg. Het jubilerende Lidwinakoor wordt muzikaal bijgestaan door een strijkkwartet.