Het gemeentebestuur van Best is halverwege de rit, twee jaar na de verkiezingen. Met de fractievoorzitters van D66, CDA en PvdA kijken Studio040 en Omroep Best terug én vooruit op de ontwikkelingen in de gemeente.

Zo staat Best voor een enorme woningbouwopgave. De grootste ontwikkelingen moeten gebeuren op de Stationsomgeving, waar zo’n 600 woningen moeten komen. Daarnaast heeft ook de ontwikkeling van nieuwbouwproject Boomgaard, in het noorden van de gemeente, de nodige voeten in de aarde. Daar moeten zo’n 300 woningen verrijzen.

Inspraak

Maar het thema hoogbouw in de gemeente stuit op veel verzet. Zie het dorpse karakter maar eens te behouden op het moment dat in de gemeente om aan de bouwopgave te voldoen, de lucht ingaat. Zo ziet ook Marius Ekamp, fractievoorzitter van D66 Best. “Daarom zijn de participatieprocessen belangrijk. In het verleden zijn die processen niet goed

gegaan. Dan schieten mensen in de weerstand. Dat hebben we nu beter gedaan. Met een professionele aanpak hebben we de inspraak rond het Stationsgebied geregeld”, zegt Ekamp. 

Stationsgebied

“We hebben een dag georganiseerd waar bewoners met de ontwikkelaars en wethouders konden praten. We hebben ook goede aanpassingen kunnen doen, zo kijken we naar het verplaatsen van de parkeergarage die gepland stond om de Molenstraat te ontlasten.” Het lastigste aan het dossier is echter om er uit te komen met alle betrokken partijen. En dat zijn er nogal wat, zo zegt Marieke Gondrie van het CDA. “Je hebt daar te maken met de NS en ProRail die daar grond bezitten en ook andere belangen hebben. Ze zitten ook vast aan allerlei wet- en regelgeving”, zegt Gondrie.

“Dat is aan de westzijde van het spoor, aan de oostzijde zitten andere grondeigenaren. Dus het is een lang proces met veel onderhandelingen. Op dit moment voert het college gesprekken met alle betrokkenen. Daarvoor heeft de gemeenteraad een kader meegegeven, naar wat we horen verlopen die gesprekken op een constructieve manier.”

Voortgang

Ook Ekamp is te spreken over de voortgang die gemaakt wordt. “Voor deze bestuursperiode hadden we eigenlijk geen idee over hoe we dat moesten aanvangen, maar nu zijn we hard op weg het bestemmingsplan rond te krijgen. Dan kunnen er 600 betaalbare appartementen komen en die zijn keihard nodig.”

Maar de boodschap dat er veel woningen bijgebouwd moeten worden, wordt niet overal in de gemeente hartelijk ontvangen, zo ziet Rob Vader, fractievoorzitter PvdA Best. “Het voornaamste probleem is de woningbouwopgave in het dorp”, zegt PvdA’er Rob Vader. “Bijna elk plan dat zoden aan de dijk zou zetten, stuit op verzet van omwonenden”, zegt Rob Vader. “Vooral bij de ontwikkeling van Boomgaard is dat een probleem. De ontwikkeling wacht op een uitspraak van de Raad van State en dat wordt daarom een lang proces.”

“De omwonenden van Boomgaard verzetten zich tegen de hoogbouw in het plan. Maar we hebben simpelweg te maken met mensen die een woning nodig hebben. Het schrappen van hoogbouw betekent minder woningen in de toekomst. En dat moeten we niet willen. Mensen in het dorp die noodgedwongen tot hun 30ste thuis op een zolderkamer wonen is bepaald geen reclame voor de gemeente. Ik hoop dat het college in dat dossier zijn poot stijf houdt.”

Luxe

“We kunnen nooit iedereen tevreden maken”, valt Ekamp hem bij. “We maken een enorme economische groeiperiode door. De uitbreiding van ASML ligt dadelijk dichter bij Station Best dan bij Station Eindhoven. Dus natuurlijk gaan wij dat ook voelen, en dat is eigenlijk een enorme luxe positie. De woningopgave die we hebben is gigantisch. Daarin moeten huidige bewoners inleveren wat betreft privacy en uitzicht. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om jongeren een kans te bieden op zichzelf te wonen.”

“Het zijn wel heel ingrijpende veranderingen, misschien wel de grootste waar Best in zijn geschiedenis voor staat, dat gaat altijd gepaard met spanningen”, zegt Ekamp.

De woningbouwopgave is tenslotte niet het enige onderwerp dat speelt in de gemeente. “De wachtlijsten bij de jeugdzorg zijn lang, en ouderen moeten steeds langer thuis wonen. Daarnaast is ook eenzaamheid onder jongeren een steeds prangender onderwerp”, zegt Marieke Gondrie.

Zeilen bijzetten

“We moeten als gemeente alle zeilen bijzetten, maar eerlijk gezegd is dit ook een probleem dat vanuit de landelijke overheid komt: gemeenten komen in financieel zwaar weer als er niks verandert, dat is geen geheim.”

Eén van de pijnpunten binnen de gemeente is de geringe ambtelijke capaciteit. Bij Rob Vader is er bovendien de angst dat Best opgeslokt wordt door Eindhoven. “Voor zover dat nog niet gebeurd is”, zegt de PvdA’er. Naar de resultaten van het onderzoek naar een fusie met gemeente Oirschot wordt daarom reikhalzend uitgekeken.

Fusie

“We hebben nog voor dat project Beethoven bekend werd flink geïnvesteerd in het ambtenarenapparaat”, zegt Marius Ekamp. “De werkdruk is voelbaar. Een fusie met Oirschot klinkt daarom ook logisch. Hun gemeentelijk apparaat draaide te veel op inhuur en daarom zoeken ze een partner om mee te fuseren.”

“Als je samen één grotere gemeente vormt, wordt het makkelijker om ambtenaren aan te trekken”, zegt Vader. “Of het mij beter lijkt met Oirschot te fuseren dan een buitenwijk van Eindhoven te worden? Dat lijkt me wel ja. Maar we moeten ook het resultaat van het onderzoek afwachten.”