Gemeentehuis BestHet is Best nog niet gelukt om voldoende opvangplekken te bieden aan Oekraïners, die gevlucht zijn voor oorlog in hun thuisland. Ook moet de gemeente nog een achterstand wegwerken bij het vinden van woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

De gemeente heeft binnen de regio als opdracht om nog dit jaar 172 opvangplekken te vinden voor Oekraïners. Tot nu toe zijn er 120 plekken gerealiseerd. Zo wonen er onder meer al een tijd Oekraïners in een voormalig schoolgebouw.

Deadline

Daarnaast komt de deadline voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning dichterbij. Dit jaar moet er in Best voor 79 statushouders een huis zijn gevonden. Tot nu toe bleef de teller steken op achttien, meldt de gemeente.

Het gemeentebestuur laat doorschemeren dat de puzzel niet eenvoudig is. Zo benadrukken burgemeester en wethouders dat de vluchtelingen naast huisvesting ook een beroep doen op de gezondheidszorg, onderwijs en andere voorzieningen in het dorp. Een doordachte aanpak is daarom wenselijk, aldus het college