Enexis is een stap dichter bij de uitbreiding van het transformatorstation in Best. Omwonenden hebben besloten geen rechtszaak te starten.

In Best staat één van de knelpunten voor Enexis rond het capaciteitstekort van het stroomnetwerk in de regio. Het capaciteitstekort op het station kan maximaal tot 36 megawatt oplopen. Ter illustratie: duizend huishoudens gebruiken ongeveer één megawatt aan stroom. Volgens het investeringsplan van het netbedrijf moet in 2025 begonnen worden om het knelpunt op te lossen.

Dat wil zeggen dat er volgend jaar een hoogspanningsveld, een hoogspannings-/middenspanningstransformator en een middenspannings-schakelinstallatie moet worden bijgebouwd bij de huidige transformator.

Of 2025 ook daadwerkelijk gehaald gaat worden is niet geheel duidelijk omdat er nog wat plooien gladgestreken moeten worden. Daarvoor is nu een stap in de goede richting gezet, zo laat Enexis weten. 

“Voor de uitbreiding van het station in Best moeten er een aantal jaar wat containers geplaatst worden om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening tijdens de verbouwing te kunnen waarborgen”, meldt de netbeheerder.

“Daar was niet iedereen in de buurt blij mee. Maar er zijn goede gesprekken mee gevoerd en die plooien zijn gelukkig gladgestreken”, zegt Enexis. Tennet en Enexis zijn blij dat we weer een stap in de goede richting hebben gezet”, zo laat de netbeheerder weten.