gemeenteraad BestDe gemeente Best verwacht vanaf 2026 in financieel zwaar weer terecht te komen. Door de toenemende vraag naar zorg en minder geld uit Den Haag denken burgemeester en wethouder dat er flinke tekorten gaan ontstaan.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Volgens het college worden de financiële tekorten niet door Best veroorzaakt, maar door ontwikkelingen buiten de gemeente, en dus ‘moeilijk te beïnvloeden’. Daar waar in prognoses over 2025 nog een plus te zien is, duikt Best vanaf 2026 in de rode cijfers. Dat begint met een miljoen euro en dit loopt vervolgens op tot anderhalf miljoen per jaar.

Oorzaken

Volgens het gemeentebestuur zijn er dus een aantal duidelijke oorzaken. Zo komt er minder geld uit Den Haag dat bestemd is voor gemeenten. Ook lopen de kosten op bij organisaties die een subsidierelatie hebben met Best, verwacht het college. Daarnaast wordt de druk op de zorg groter en gaat deze lokaal meer geld kosten. Verder heeft de gemeente een zware dobber aan het financieren van veel schoolgebouwen in het dorp. Zo investeert de gemeente Best in vijftien jaar tijd meer dan 50 miljoen euro in nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

Maatregelen

Burgemeester en wethouders wijzen erop dat er extra maatregelen nodig zijn om de begroting na volgend jaar sluitend te krijgen. De komende tijd wordt daarom onderzoek gedaan naar wat verstandige keuzes zouden zijn. Zo noemt het college de verhoging van de woonlasten en een greep uit de gemeentelijke reservepot als opties. Toch geeft het bestuur liever de voorkeur aan andere manieren om te bezuinigen of het verhogen van de inkomsten. Verhoging van de leges wordt ook genoemd als optie, bijvoorbeeld voor marktkooplui en organisatoren van evenementen.