vluchtelingenopvangBest blijft zoeken naar geschikte locaties voor de opvang van asielzoekers. De gemeente wil dus nog steeds graag asielzoekers opnemen, ondanks dat dit binnenkort misschien niet meer hoeft, nu er een andere politieke wind waait in Den Haag.

Dat laat de gemeente weten, na vragen van deze omroep. In Best worden op dit moment geen asielzoekers opgevangen. Ook zijn er geen concrete plannen voor het huisvesten van asielzoekers, in tegenstelling tot omliggende gemeenten.

De gemeente zoekt al maanden naar geschikte locaties en die zoektocht gaat door. De voorkeur gaat daarbij uit naar meer langdurige opvang. Burgemeester en wethouders benadrukken de noodzaak om een bijdrage te leveren, vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken.

Spreidingswet

In Nederland is vooralsnog de zogenoemde spreidingswet van kracht. Verspreid over het land is aan gemeenten gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen en een deel van de asielzoekers onderdak te bieden. Gemeente Best blijft daar vooralsnog invulling aan geven, ook al wil een nieuw te vormen kabinet de spreidingswet schrappen.

In de regio is afgesproken dat Best een kleine 200 asielzoekers moet gaan opvangen. Dit zou uiterlijk in de eerste helft van 2025 rond moeten zijn. Twee weken geleden riep Commissaris van de Koning Ina Adema de Brabantse gemeenten nog op om te blijven zoeken naar locaties voor de opvang van vluchtelingen, vanwege het enorme tekort aan plekken.