Oirschot wil graag met Best in gesprek om samen af te tasten of er mogelijkheden zijn om binnen enkele jaren te fuseren. Dit staat in de conceptbegroting, die naar de gemeenteraad is gestuurd en die binnenkort wordt behandeld. De vrijwillige fusie zou in 2026 moeten worden bekrachtigd.

'We geven uitvoering aan het besluit om met één partnergemeente, bij voorkeur Best, een vorm van vergaande en formele ambtelijke krachtenbundeling te verkennen. Hierbij moet een bestuurlijke fusie het onlosmakelijke en gedeelde perspectief tussen de samenwerkende gemeenten zijn.'

Dit schrijft Oirschot in de begroting 2024. De nieuwe gemeente - met in totaal zo'n 50.000 inwoners - moet één gemeenteraad krijgen, één burgemeester en één gezamenlijk ambtenarenapparaat. Het is voor het eerst dat Oirschot zich officieel uitspreekt voor een fusie met Best.

Onderzoek

De verklaring is een uitvloeisel van een onderzoek dat de gemeente Oirschot heeft laten uitvoeren, naar de diverse samenwerkingsverbanden. De uitkomst was dat Oirschot het beste een vaste 'partnergemeente' kan zoeken, waarmee een ambtelijke fusie kan worden aangegaan. Best lijkt de meest logische partner.

Uiteindelijk zou dit dan moeten leiden tot een volledige fusie tussen de beide gemeenten. Inmiddels hebben de eerste informele ontmoetingen plaatsgevonden op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Als voorschot heeft de gemeente Best de nieuwbouwplannen voor het gemeentehuis wel opgeschort.

Al jaren werken Best en Oirschot samen op diverse terreinen.