Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Dit jaar valt de Landelijke Naturalisatie dag op zaterdag. Daarom schuiven de feestelijkheden door naar maandag 17 december.

  Op Koninkrijksdag, zaterdag 15 december, is de Landelijke Naturalisatiedag. Op deze dag zetten veel gemeentes de mensen die het afgelopen jaar het Nederlanderschap hebben verkregen, in het zonnetje. Dit jaar valt de Landelijke Naturalisatie dag op zaterdag. Daarom schuiven de feestelijkheden door naar maandag 17 december. 

  Bijeenkomst

  In Best zijn 15 personen door burgemeester Ubachs uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. De personen die afgelopen jaar in Best zijn genaturaliseerd worden in het bijzijn van hun familie/naasten feestelijk onthaald in het gemeentehuis. Daarnaast krijgen tijdens deze bijeenkomst nog 8 personen de Nederlandse nationaliteit.

 2. Op maandag 17 december om 18.30 uur vindt er een hoorzitting OCBB plaats. De hoorzitting is openbaar.

  Op maandag 17 december om 18.30 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften. De volgende bezwaarschriften worden die avond behandeld:

  • 18.30 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 11 september 2018, waarbij besloten werd tot het wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woonhuis en het aanleggen van een inrit/uitweg op het adres Lijsterbijs 30 in Best. Deze wijziging heeft betrekking op het niet realiseren van de overkapping.
  • 19.15 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2018, waarbij besloten werd tot het afwijzen van de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit op het perceel aan de Mgr. Dr. Th. Goossenstraat 25 te Best.

  Meer informatie

  De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in spreekkamer 0.02 van het gemeentehuis. Voor nadere informatie, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0499.

 3. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente krijgen ondersteuning van studenten van het Summa College in Eindhoven.

  Vanaf deze week krijgen de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente ondersteuning. Studenten van het Summa College in Eindhoven, opleiding Handhaven, Toezicht en Veiligheid lopen een maand stage bij de gemeente. Zij surveilleren samen met de BOA’s.

  Kleine ergernissen

  Het accent ligt vooral op de winkelgebieden. Zo is er extra aandacht mogelijk voor bijvoorbeeld zakkenrollerij en fietsen in voetgangersgebieden. Daarnaast gaan ze ook elders samen met de BOA’s op pad. In heel Best schenken ze aandacht aan de zogenoemde ‘kleine ergernissen’. Denk bijvoorbeeld aan hondenpoep, loslopende honden of overlastmeldingen.

  Vragen?

  Neem dan contact op met de BOA’s. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: 14 0499. Een e-mail via info@gemeentebest.nl of bericht op Whatsapp via 06 22382449 kan natuurlijk ook.
   

 4. Zaterdag 8 december is het tussen 13.00 en 17.00 uur niet mogelijk een Geboorteaangifte, Huwelijk of Geregistreerd partnerschap, of Verhuizing (en Verhuizing naar het buitenland) aan te vragen.

  Zaterdag 8 december is het tussen 13.00 en 17.00 uur niet mogelijk om een Geboorteaangifte, een Huwelijk of Geregistreerd partnerschap of Verhuizing (en Verhuizing naar het buitenland) online via onze website aan te vragen. Dit vanwege een update aan het systeem.

  We vragen u hier rekening mee te houden. Onze excuses voor het ongemak.

 5. Op dinsdag 11 december 2018 is de installatie van Hans Ubachs als burgemeester van Best. Kennismaken kan op donderdag 13 december van 17.30-19.30 uur, tijdens zijn receptie in het gemeentehuis.

  Op dinsdag 11 december 2018 is de installatie van J.G.M.T. (Hans) Ubachs als burgemeester van Best. Op donderdag 13 december kunt u onder het genot van een drankje en hapje kennismaken met de nieuwe burgemeester. U bent van harte welkom tijdens zijn receptie van 17.30 tot 19.30 uur in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 in Best.

  De officiële installatie vindt plaats tijdens een (openbare) buitengewone raadsvergadering op 11 december 2018. Er is maar beperkte ruimte in de raadzaal, gereserveerd voor familie en genodigden. U bent natuurlijk van harte welkom. U kunt de vergadering dan bijwonen via een scherm in een andere ruimte van het gemeentehuis.

 6. Van 15 december 2018 tot en met 6 januari 2019 wijzigt de locatie van de weekmarkt.

  Van 17 december 2018 tot en met 6 januari 2019 komt op het Dorpsplein een ijsbaan te staan. Daarom wijzigt de locatie van de weekmarkt op de zaterdagen in de periode van 15 december tot en met 6 januari. Een gedeelte van de markt komt op de weg en de parkeerhavens voor de winkels van het Raadhuisplein te staan.

  Weekopstelling markt tijdens de opstelling van de schaatsbaan. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

  Afsluiting Raadhuisplein (vanaf Hoofdstraat tot aan Rabobank)

  Als gevolg hiervan wordt op zaterdagen in de periode van 15 december 2018 t/m 6 januari 2019 van 5.00 tot 14.30 uur het Raadhuisplein vanaf de Hoofdstraat tot aan de Rabobank afgesloten voor verkeer. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

  Heeft u nog vragen?

  Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer via telefoonnummer 14 0499.

 7. Inwoners in Best met een minimuminkomen kunnen een kwalitatief goede zorgverzekering afsluiten. De minima krijgen 6% korting op de basisverzekering. En elke verzekeraar biedt 3 aanvullende pakketten aan.

  De gemeente Best vindt het belangrijk dat de minima in Best goed tegen zorgkosten verzekerd zijn. De gemeenteraad heeft dit jaar al besloten de deelnamegrens voor de collectieve zorgverkering te verhogen van 110% naar 120% bijstandsnorm.

  Basisverzekering

  Inwoners in Best met een minimuminkomen kunnen een kwalitatief goede zorgverzekering afsluiten. De gemeente Best heeft afspraken met CZ en VGZ. De minima krijgen 6% korting op de basisverzekering.

  Aanvullende verzekering

  Iedere verzekeraar biedt drie aanvullende pakketten aan. U kiest het pakket dat het beste bij uw situatie past. De gemeente betaalt bij ieder pakket een gedeelte van de premie terug. Het bedrag dat u terug krijgt, varieert. Dit is wel afhankelijk van het gekozen pakket. De hoogte van het bedrag ligt tussen de €11,00 en €25,00 per maand. Het is zelfs mogelijk uw eigen risico mee te verzekeren. Iedereen binnen de doelgroep, ongeacht uw gezondheid en situatie, wordt geaccepteerd door de verzekeringen CZ en VGZ.

  Aanvragen

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor dit aanbod? Tot 1 januari 2019 kunt u zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl. Nadat u een aantal vragen heeft beantwoord, ziet u direct of u in aanmerking komt. U kunt zich daarna direct online aanmelden bij de verzekeraar van uw keuze.

  Gemeentelijke bijdrage

  Met uw aanmelding verklaart u gelijk dat u een aanvraag doet voor een gemeentelijke bijdrage in de aanvullende verzekering. Dit doen we om het voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Lukt het niet om zelf de aanvraag te doen? U kunt terecht bij Bestwijzer, ze helpen u graag.

 8. De vergadering Welstand is op woensdag 20 december om 9.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar

  De eerstvolgende vergadering Welstand vindt plaats op woensdag 12 december om 9.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt zich bij de receptie melden.

  Agenda

  De agenda ligt tijdens openingstijden van het gemeentehuis vanaf maandag 10 december ter inzage bij de publieksbalie.
   

 9. Op 13 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe Lijst beschermde bomen vastgesteld.

  Op 13 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe Lijst beschermde bomen vastgesteld. Vanaf nu gelden, op basis van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde regels voor het kappen van bomen. Dit is de grootste verandering ten opzichte van de oude lijst

  Wijziging vergunningplicht

  In de bebouwde kom mocht u (op basis van de Apv) op eigen perceel zonder vergunning bomen kappen. Voor particuliere grondeigenaren buiten de bebouwde kom golden andere regels. Zij hadden wel een vergunningplicht voor het kappen van bomen. Door het besluit van het college komt dit verschil te vervallen. Voortaan geldt voor grondeigenaren van zowel binnen als buiten de bebouwde kom dat bomen zonder kapvergunning gekapt mogen worden.

  Lijst beschermde bomen

  Uitzondering op bovenstaande regel zijn de bomen die op de nieuwe Lijst beschermde bomen staan. Voor het kappen van deze bomen is wel een kapvergunning nodig. Op de Lijst beschermde bomen staan bomen die bijzonder zijn in een straat of een buurt. De boomeigenaren hebben deze bijzondere bomen al jaren met zorg onderhouden. Deze bomen verdienen extra aandacht. We streven naar een duurzaam behoud van waardevolle bomen in onze omgeving. De lijst beschermde bomen vindt u op www.gemeentebest.nl/boom-kappen.

 10. Vanaf maandag 10 december is de Spoorweglaan afgesloten voor het doorgaande verkeer.

  Vanaf maandag 10 december is de Spoorweglaan afgesloten voor het doorgaande verkeer. We starten die dag met het aanbrengen van een verkeersdrempel in de Spoorweglaan ter plaatse van de nieuwe aansluiting van nieuwbouwplan Parkwachters 

  Wat betekent dit voor u?

  Tijdens de werkzaamheden is de Spoorweglaan afgesloten voor het doorgaande verkeer. De Parkwachters, Beuk en Berk zijn bereikbaar via de Hoofdstraat. De werkzaamheden duren in maximaal één week. Uiterlijk vrijdag 14 december ronden we de werkzaamheden af.

  Overlast

  Wij begrijpen dat u mogelijk overlast ervaart van de werkzaamheden. We proberen deze tot een minimum te beperken. Alle direct aanwonenden ontvangen een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden.

Created by LINELABOX